1. Серија ZING
  2. Ninebot KickScooter F серија
  3. D18E, D28E, D38E
  4. Ninebot KickScooter MAX G30LE