Безбедносни упатства

Безбедносни упатства

Прочитајте ги вашите безбедносни упатства

Пред да го возите вашето возило Segway-Ninebot, проверете дали сте ги прочитале безбедносните инструкции.

Користете ја апликацијата Segway-Ninebot

Користете ја апликацијата Segway-Ninebot

Одете во App Store (iOS) или Google Play Store (Android) и побарајте „„Segway“ или „Ninebot““ за да ја преземете и инсталирате апликацијата. Поврзете се со Bluetooth (Bluetooth 4.0 или понова верзија) и следете ги инструкции за активирање на вашето возило и следење на процедурите за обука.

За ваша безбедност, возилото ќе ја ограничи својата максимална брзина додека не го завршите упатството за нов велосипедист. Може да го оневозможите ограничувачот на брзината преку апликацијата потоа“.

Додека се вози

Додека се вози

1. Носете одобрен шлем и друга заштитна опрема за да ја минимизирате можноста од каква било можна повреда.

2. Одете на голема отворена област и замолете пријател да ви помогне при првото возење.

3. Внимавајте на главата кога поминувате низ вратите.

4. Не возете производ на Segway заедно и не носете дете додека возите.

5. Консултирајте го упатството за употреба и безбедносните инструкции на вашето возило за дополнителни информации.""