Услуга по продажбата

Услуга по продажбата

Сервис за поправка

Ве молиме контактирајте со нас ако ви треба помош. Можеме да ви ја обезбедиме потребната помош за да го решите вашиот проблем или да планираме поправка доколку е потребно. Проверете дали го имате при рака серискиот број пред да стапите во контакт со нас.

* Серискиот број се наоѓа под вашиот производ, на оригиналната кутија или преку апликацијата Segway-Ninebot. Изгледа како: N2G .....

Можете да го контактирате нашиот тим за услуги по продажбата по телефон на бројот подолу или со користење на оваа контакт форма подолу:

Телефонски број за услуга: +389 23207948

Контактирајте го тимот за услуги по продажбата