Ninebot KickScooter F65I

 • Опсег до 65 км.
 • Максимална брзина до 25 km/h
 • 10 инчни пневматски гуми со внатрешна гума
 • Вградени предни и задни индикатори
*Ве молиме проверете ги и следете ги законите и сообраќајните регулативи во вашата земја околу тоа дали и каде смеат да се користат овие производи.
Learn More

Ninebot KickScooters F25I и F40I

 • Опсег: F25I до 25 km
 • Опсег: F40I до 40 km
 • Максимална брзина до 25 km/h
 • F25I: пневматски 10 инчни гуми со внатрешна гума
 • F40I: пневматски tubeless 10 инчни гуми со желе слој
 • Предни и задни индикатори за побезбедно патување
*Ве молиме проверете ги и следете ги законските и сообраќајните правила во вашата земја, дали и каде овие производи може да се користат.
Learn More

Ninebot KickScooter F25E Powered by Segway

 • Електричен тротинет KickScooter лесен за преклопување и носење (15,3 кг)
 • Опсег до 25 км
 • Максимална брзина до 25 km/h
Learn More

Ninebot KickScooter F30E Powered by Segway

 • Електричен тротинет KickScooter лесен за преклопување и носење (16,4 кг)
 • Опсег до 30 км
 • Максимална брзина до 25 km/h
Learn More

Ninebot KickScooter F40E Powered by Segway

 • Опсег до 40 км
 • Максимална брзина до 25 km/h
 • Пневматски гуми од 10 инчи со дополнителен желе слој
Learn More

Ninebot KickScooter D Series

 • 3 модели со различни опсези: D18E, D28E и D38E
 • Максимална брзина до 25 km/h
 • Пневматици од 10 инчи со внатрешна цевка
Learn More

Segway KickScooter P65E

 • Максимален опсег до 65 km
 • Сезонски гуми SegPower Cross од 10,5 инчи со слој од желе
 • Интегрирани предни и задни индикатори
 • NFC технологија за отклучување/заклучување на KickScooter
 • Наскоро повеќе…
Проверете ги и следете ги најновите закони и сообраќајни прописи во Северна Македонија, дали и каде може да се користат овие производи.
Learn More

Segway KickScooter P100SE

 • Максимален опсег до 100 km
 • 10,5-инчни SegPower Cross Season гуми со слој од желе
 • Предна и задна суспензија со две краци
 • Наскоро повеќе…
*Проверете ги и следете ги најновите закони и сообраќајни прописи во Северна Македонија, дали и каде може да се користат овие производи.
Learn More

Ninebot KickScooter MAX G30E II

 • Преклопен електричен KickScooter
 • Најдолг дострел од 65 km (40 милји) во својата класа
 • 25 km/h Максимална брзина
Learn More

Ninebot KickScooter MAX G30LE II Powered by Segway

 • Преклопен електричен тротинет KickScooter
 • Опсег од 40 km (24,9 милји)
 • Максимална брзина 25 km/h
*Проверете ги и следете ги најновите закони и сообраќајни прописи во Северна Македонија, дали и каде може да се користат овие производи.
Learn More

Ninebot KickScooter E22E Powered by Segway

 • Преклопен електричен KickScooter
 • Опсег од 22 км (13,7 милји)
 • 20 km/h максимална брзина (12,4 mph)
*Проверете ги и следете ги најновите закони и сообраќајни прописи во Северна Македонија, дали и каде може да се користат овие производи.
Learn More

Ninebot KickScooter E25E Powered by Segway

 • Преклопен електричен KickScooter
 • Опсег од 25 км (15,5 милји)
 • 25 km/h максимална брзина (15,5 mph)
*Проверете ги и следете ги најновите закони и сообраќајни прописи во Северна Македонија, дали и каде може да се користат овие производи.
Learn More

Ninebot KickScooter E45E Powered by Segway

 • Преклопен електричен KickScooter
 • Опсег од 45 км (28 милји)
 • 25 km/h максимална брзина (15,5 mph)
*Проверете ги и следете ги најновите закони и сообраќајни прописи во Северна Македонија, дали и каде може да се користат овие производи.
Learn More

Ninebot KickScooter Air T15E Powered by Segway

Електричен тротинет Ninebot KickScooter Air T15E Powered by Segway

 • Електричен KickScooter со компактно преклопување
 • Опсег од 12 км (7,5 милји)
 • 20 km/h максимална брзина (12,4 mph)
Learn More
Compare