Детски KickScooters

Kids KickScooters

ZING C8/C10

 • Електричен тротинет Ninebot eKickScooter ZING C8 и ZING C10 Powered by Segway
 • Детски електричен тротинет KickScooter
 • Не е тежок и лесен е за ослободување
 • Дизајниран за деца
*Please note that this product is not permitted on public roads.
Learn More

ZING C20

 • Тинејџерски електричен тротинет KickScooter
 • Не е тежок и лесен е за носење
 • Преклопен електричен тротинет eKickScooter во 2 чекора
 • Дизајниран за тинејџери
*Please note that this product is not permitted on public roads.
Learn More

ZING A6

 • Детски електричен тротинет KickScooter
 • Не е тежок и лесен е за склопување/расклопување
 • Дизајниран за деца
*Please note that this product is not permitted on public roads.
Learn More