P65E

  • Максимален опсег до 65 km
  • Сезонски гуми SegPower Cross од 10,5 инчи со слој од желе
  • Интегрирани предни и задни индикатори
  • NFC технологија за отклучување/заклучување на KickScooter
  • Наскоро повеќе…
Проверете ги и следете ги најновите закони и сообраќајни прописи во Северна Македонија, дали и каде може да се користат овие производи.
Learn More

P100SE

  • Максимален опсег до 100 km
  • 10,5-инчни SegPower Cross Season гуми со слој од желе
  • Предна и задна суспензија со две краци
  • Наскоро повеќе…
*Проверете ги и следете ги најновите закони и сообраќајни прописи во Северна Македонија, дали и каде може да се користат овие производи.
Learn More